Визначення фактичної забур'яненості посівів

Залежно від мети існують різні методи визначення фактичної забур'яненості посівів. Якщо ці відомості потрібні для прийняття об'єктивного рішення про доцільність профілактичних і захисних заходів, обліки проводять окомірних методом. Якщо ж метою є детальне вивчення чисельності та видового складу бур'янів, динаміки засміченості, впливу систем захисту рослин тощо, то користуються кількісним і кількісно-ваговим методами обліку.

У виробничих умовах фактичну забур'яненість посівів визначають за маршрутними обстеженнями щорічно в строки, на які припадає поява всіх основних видів бур'янів. Зокрема, в посівах зернових культур основне обстеження проводять у фазі колосіння, в просапних культурах - всередині їх вегетації. Для складання конкретних планів застосування гербіцидів у післясходовий період облік бур'янів проводять навесні після масової появи їх сходів.

На кожному полі сівозміни або його частини площею до 50 га виділяють не менше 10, від 50 до 100 га - 15, понад 100 га - 20 облікових майданчиків площею 2-3 м2 (Для обліку багаторічних бур'янів) і 0,25 - 1 м2 (При переважній кількості малолітніх бур'янів).

Окомірний метод обліку:

Найбільш простий метод обліку - окомірний, яким користуються на великих масивах. Він дозволяє визначити поширеність бур'янів на кожному полі і їх ботанічний склад. Засміченість поля оцінюють за бальною шкалою. Найбільш часто користуються семибальною шкалою покриття грунту бур'янами:

0 - бур'яни відсутні;

1 - бур'яни зустрічаються поодиноко, ступінь покриття близька до 0,1-3 бур'яну на 10 м2;

2 - ступінь покриття до 5%, - 3-5 бур'янів на 1 м2;

3 - 5-20%, - 5-15 бур'янів на 1 м2, Культурні рослини домінують над бур'янами;

4 - 20-50% - 20-30 бур'янів на 1 м2, Культурні рослини ще домінують над бур'янами;

5 - 50-70%, кількість бур'янів рівна або більше кількості культурних рослин, культура під загрозою;

6 - 75-100%, суцільне засмічення, бур'яни значно переважають над культурними рослинами.Окомірний метод передбачає постійне спостереження протягом вегетаційного періоду, оскільки впродовж нього відбуваються зміни у видовому складі бур'янів: влітку закінчують вегетацію і зникають деякі затяті і зимуючі, восени з'являються багаторічні, закінчують вегетацію пізні ярі.

Кількісний метод обліку:

Кількісний метод визначення засміченості посівів ґрунтується на підрахунку кількості культурних рослин і бур'янів на облікових майданчиках. При цьому користуються рамками відповідних розмірів. Рамки накладають таким чином, щоб один з рядків культури був її діагоналлю.

Після підрахунку кількості бур'янів в рамках визначають їх середню кількість на одну рамку і на 1 м2, відсоток від кількості культурних рослин, які беруть за 100%. Ступінь засміченості посівів визначають за відповідною шкалою.

Результати обліку зіставляють з економічними порогами шкодочинності найголовніших бур'янів і приймають рішення про застосування захисних заходів.

Кількісно-ваговий метод обліку:

Найбільш детальним методом визначення засміченості посівів є кількісно-ваговий. Ним користуються на стаціонарних полях, де проводиться робота з удосконалення захисту сільськогосподарських культур від комплексу шкідливих організмів, в т.ч. і від бур'янів. Облік бур'янів проводять одночасно з урахуванням інших шкідливих організмів на одних і тих же облікових майданчиках у відповідні терміни. При цьому підраховують кількість бур'янів по видах і їх загальна кількість, визначають їх висоту, фазу розвитку і біомасу. Для визначення останньої на майданчику виривають всі бур'яни, відрізають коріння і зважують, висушують до повітряно-сухого стану і знову зважують.

Визначення типу засміченості

Важливою характеристикою засміченості посівів є тип засміченості (співвідношення бур'янів різних біологічних груп).

Найбільш поширеними типами засміченості є:

а) однорічні злакові - переважають мишій і півняче просо, озимі та зимуючі злаки;

б) однорічному сімейство - переважають редька дика, гірчиця польова, трёхребернік, волошка синій;

в) багаторічний корневищний - переважають пирій повзучий, хвощ польовий.

г) змішаний тип - зустрічаються представники різних біологічних типів і груп бур'янів. Останній тип є найбільш характерним для всіх ґрунтово-кліматичних зон Росії.Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Визначення фактичної забур'яненості посівів